strona główna Media Osobowy wzór

Znajdź wiadomości na wybrany temat

Szukaj w wątkach

Słowa kluczowe:


Osobowy wzór
2021-09-15 00:30:03 | Wiara.pl | Religie

WCZEŚNIEJSZE WIADOMOŚCI

Czytania na środę, 15 września 2021
2021-09-15 00:00:10 | Czytania na każdy dzień | Religie

Środa XXIV tydzień zwykły(Hbr 5, 7-9)Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.(Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20)(Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20)REFREN: Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoimPanie, do Ciebie się uciekam:niech nigdy nie doznam zawodu,wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.Nakłoń ku mnie Twe ucho,pośpiesz, aby mnie ocalić.Bądź dla mnie skałą schronienia,warownią, która ocala.Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.Wydobądź z sieci zastawionej na mnie,bo Ty jesteś moją ucieczką.W ręce Twoje powierzam ducha mego:Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,i mówię: "Ty jesteś moim Bogiem".W Twoim ręku są moje losy,wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie,którą zachowałeś dla bogobojnych.Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebiena oczach ludzi.AklamacjaBłogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa.(J 19, 25-27)Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.(Hbr 5, 7-9)Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.(Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20)(Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20)REFREN: Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoimPanie, do Ciebie się uciekam:niech nigdy nie doznam zawodu,wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.Nakłoń ku mnie Twe ucho,pośpiesz, aby mnie ocalić.Bądź dla mnie skałą schronienia,warownią, która ocala.Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.Wydobądź z sieci zastawionej na mnie,bo Ty jesteś moją ucieczką.W ręce Twoje powierzam ducha mego:Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,i mówię: "Ty jesteś moim Bogiem".W Twoim ręku są moje losy,wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie,którą zachowałeś dla bogobojnych.Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebiena oczach ludzi.AklamacjaBłogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa.(J 19, 25-27)Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Rozważanie na środę, 15 września 2021
2021-09-15 00:00:05 | Czytania na każdy dzień | Religie

Chrystus jest sprawcą i dawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Nie ma zbawienia bez posłuszeństwa Chrystusowi. Zbawiająca wiara przychodzi tylko przez słuchanie Słowa Chrystusa. Chrystus jest Panem i kto nie jest posłuszny Słowu Pańskiemu, ten nie przyjął Jego panowania i nie może być zbawiony.Marek Ristau

25.09  
25.09  
25.09  
25.09  
25.09  
25.09  
25.09  
25.09  
Religie »
25.09  
25.09  
25.09  
25.09  
25.09  
25.09  
25.09  
25.09  
Więcej »
Polecamy Oferty pracy