strona główna Media Religie

Znajdź wiadomości na wybrany temat

Szukaj w wątkach

Słowa kluczowe:


Religie

Czytania na środę, 21 kwietnia 2021
2021-04-21 00:00:10 | Czytania na każdy dzień | Religie

Środa trzeciego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 8, 1b-8)Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.(Dz 8, 1b-8)Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.(Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a)REFREN: Niech cała ziemia chwali swego BogaZ radością sławcie Boga wszystkie ziemie,opiewajcie chwałę Jego imienia,cześć Mu chwalebną oddajcie.Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twe dzieła!Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,niech Twoje imię opiewa.Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!Morze na suchy ląd zamienił,pieszo przeszli przez rzekę.Nim się przeto radujmy!Jego potęga włada na wieki.(Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a)REFREN: Niech cała ziemia chwali swego BogaZ radością sławcie Boga wszystkie ziemie,opiewajcie chwałę Jego imienia,cześć Mu chwalebną oddajcie.Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twe dzieła!Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,niech Twoje imię opiewa.Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!Morze na suchy ląd zamienił,pieszo przeszli przez rzekę.Nim się przeto radujmy!Jego potęga włada na wieki.Aklamacja (J 6, 40)Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.Aklamacja (J 6, 40)Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.(J 6, 35-40)Jezus powiedział do ludu: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym?.(J 6, 35-40)Jezus powiedział do ludu: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym?.

Rozważanie na środę, 21 kwietnia 2021
2021-04-21 00:00:05 | Czytania na każdy dzień | Religie

Tylko Bóg jest Dobry. Dlatego dał Syna swego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Syn zaś wszystkich, którzy w Niego wierzą, wskrzesi w dniu ostatecznym. Ale nikt nie może przyjść do Syna, jeśli nie jest mu to dane od Ojca, a Syn nikogo z tych, którzy przyjdą do Niego, precz nie odrzuci, lecz wskrzesi w dniu ostatecznym. Syn żyje w Ojcu i my w Chrystusie, żyć będziemy na wieki w Ojcu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale.Marek Ristau

Książka dnia, 21 kwietnia 2021
2021-04-21 00:00:00 | Czytania na każdy dzień | Religie

Ks. Marcin Kołodziej, Adrianna SierocińskaSzczerze o spowiedzihttp://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55405Skoro chrześcijanie potrzebują do życia Mszy św., bo Kościół dzięki niej żyje, tak samo do dobrego życia duchowego niezbędny jest nam sakrament pokuty i pojednania. Z tych dwóch przyjmowanych wielokrotnie sakramentów niczym ze źródła wypływają na wiernych uczniów Chrystusa potrzebne łaski Boże

Nie żyje o. Salezy Brzuszek OFM, wicepostulator procesów beatyfikacyjnych
2021-04-20 22:30:33 | Wiara.pl | Religie

Ministerstwo Zdrowia chce pilotażowo wykorzystać e-stetoskopy do zdalnej diagnostyki pacjentów
2021-04-20 22:30:33 | Wiara.pl | Religie

Katowice. Msza św. w 148. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego
2021-04-20 22:30:33 | Wiara.pl | Religie

Smolik: CKE rekomenduje odłożenie wprowadzenia czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty
2021-04-20 22:30:33 | Wiara.pl | Religie

Temat Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych
2021-04-20 22:30:33 | Wiara.pl | Religie

Węgry: Debata o wierze przed Kongresem Eucharystycznym
2021-04-20 20:30:34 | Wiara.pl | Religie

Temat Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych
2021-04-20 20:30:34 | Wiara.pl | Religie

 
Strony : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]


Polecamy Oferty pracy