strona główna Media Czytania na każdy dzień

Znajdź wiadomości na wybrany temat

Szukaj w wątkach

Słowa kluczowe:Czytania na sobotę, 25 września 2021
2021-09-25 00:00:10 | Czytania na każdy dzień | Religie

Sobota XXV tydzień zwykły(Za 2,5-9.14-15a)Podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałem go: "Dokąd idziesz? A on rzekł: Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej długość i szerokość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: Śpiesz i powiedz temu młodzieńcowi: "Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej. Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.(Jr 31,10.11-12ab.13)REFREN: Pan nas obroni, jak pasterz swe owceSłuchajcie, narody, słowa Pana,goście na dalekich wyspach, mówiąc:Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi goi będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba,wybawi go z ręki silniejszego od niego.Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonui rozradują się błogosławieństwem Pana. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańcai młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.Zamienię bowiem ich smutek w radość,pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.Aklamacja (2 Tm 1,10b)Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.(Łk 9,43b-45)Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.(Za 2,5-9.14-15a)Podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałem go: "Dokąd idziesz? A on rzekł: Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej długość i szerokość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: Śpiesz i powiedz temu młodzieńcowi: "Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej. Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.(Jr 31,10.11-12ab.13)REFREN: Pan nas obroni, jak pasterz swe owceSłuchajcie, narody, słowa Pana,goście na dalekich wyspach, mówiąc:Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi goi będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba,wybawi go z ręki silniejszego od niego.Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonui rozradują się błogosławieństwem Pana. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańcai młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.Zamienię bowiem ich smutek w radość,pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.Aklamacja (2 Tm 1,10b)Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.(Łk 9,43b-45)Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.(Za 2,5-9.14-15a)Podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałem go: "Dokąd idziesz? A on rzekł: Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej długość i szerokość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: Śpiesz i powiedz temu młodzieńcowi: "Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej. Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.(Jr 31,10.11-12ab.13)REFREN: Pan nas obroni, jak pasterz swe owceSłuchajcie, narody, słowa Pana,goście na dalekich wyspach, mówiąc:Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi goi będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba,wybawi go z ręki silniejszego od niego.Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonui rozradują się błogosławieństwem Pana. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańcai młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.Zamienię bowiem ich smutek w radość,pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.Aklamacja (2 Tm 1,10b)Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.(Łk 9,43b-45)Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.(Za 2,5-9.14-15a)Podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałem go: "Dokąd idziesz? A on rzekł: Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej długość i szerokość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: Śpiesz i powiedz temu młodzieńcowi: "Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej. Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.(Jr 31,10.11-12ab.13)REFREN: Pan nas obroni, jak pasterz swe owceSłuchajcie, narody, słowa Pana,goście na dalekich wyspach, mówiąc:Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi goi będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba,wybawi go z ręki silniejszego od niego.Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonui rozradują się błogosławieństwem Pana. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańcai młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.Zamienię bowiem ich smutek w radość,pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.Aklamacja (2 Tm 1,10b)Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.(Łk 9,43b-45)Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

Rozważanie na sobotę, 25 września 2021
2021-09-25 00:00:05 | Czytania na każdy dzień | Religie

Święty Wacław (ok.907-929), książę czeski, pokazuje świętość jako naśladowanie Boskiego Mistrza. Odznaczający się głęboką pobożnością, przejęty losem najuboższych nie odstępował od Jezusa także i w tym, co najtrudniejsze i najbardziej bolesne. Skoro Mistrz musiał wiele wycierpieć i zostać zabity, to jego wierny uczeń podzielił jego los, zamordowany za sprawą brata, pragnącego przejąć jego władzę.ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" wrzesień 2007, s. 114-115

Książka dnia, 25 września 2021
2021-09-25 00:00:00 | Czytania na każdy dzień | Religie

Ewangelia 2022 (mały format, oprawa miękka)http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56087Propozycja dla tych, którzy chcą zaprosić Boga i Jego słowo do swojego życia, którzy pragną poszukiwać Jezusa Chrystusa w swojej codzienności i doświadczać Jego uzdrawiającej i umacniającej łaski. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy dzień roku, odnośniki do czytań biblijnych, informacje o świętach i uroczystościach kościelnych

Czytania na piątek, 24 września 2021
2021-09-24 00:00:10 | Czytania na każdy dzień | Religie

Piątek XXV tydzień zwykły(Ag 1,15b-2, 9)W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia dwudziestego pierwszego, siódmego miesiąca, Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także Reszcie ludu: "Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu, mówi Pan, nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały ludu ziemi, mówi Pan. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. Według przymierza, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się! Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, a jest to jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że zbiorą się kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom. Do mnie należy srebro i do mnie złoto. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym to miejscu udzielę pokoju, mówi Pan Zastępów.(Ps 43,1.2.3.4)REFREN: Zaufaj Panu, On jest twoim ZbawcąOsądź mnie, Boże, sprawiedliwiei broń mojej sprawy przeciwko ludowi nie znającemu litości,wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją,dlaczego mnie odrzuciłeś?Czemu chodzę smutnyi prześladowany przez wroga? Ześlij światłość i wierność swoją,niech one mnie wiodą,niech mnie zaprowadzą na Twoją górę świętąi do Twoich przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego,do Boga, który jest moim weselem i radością,i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,Boże mój, Boże.Aklamacja (Mk 10,45)Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.(Łk 9,18-22)Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego.Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.(Ag 1,15b-2, 9)W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia dwudziestego pierwszego, siódmego miesiąca, Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także Reszcie ludu: "Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu, mówi Pan, nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały ludu ziemi, mówi Pan. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. Według przymierza, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się! Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, a jest to jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że zbiorą się kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom. Do mnie należy srebro i do mnie złoto. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym to miejscu udzielę pokoju, mówi Pan Zastępów.(Ps 43,1.2.3.4)REFREN: Zaufaj Panu, On jest twoim ZbawcąOsądź mnie, Boże, sprawiedliwiei broń mojej sprawy przeciwko ludowi nie znającemu litości,wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją,dlaczego mnie odrzuciłeś?Czemu chodzę smutnyi prześladowany przez wroga? Ześlij światłość i wierność swoją,niech one mnie wiodą,niech mnie zaprowadzą na Twoją górę świętąi do Twoich przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego,do Boga, który jest moim weselem i radością,i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,Boże mój, Boże.Aklamacja (Mk 10,45)Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.(Łk 9,18-22)Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego.Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.(Ag 1,15b-2, 9)W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia dwudziestego pierwszego, siódmego miesiąca, Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także Reszcie ludu: "Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu, mówi Pan, nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały ludu ziemi, mówi Pan. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. Według przymierza, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się! Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, a jest to jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że zbiorą się kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom. Do mnie należy srebro i do mnie złoto. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym to miejscu udzielę pokoju, mówi Pan Zastępów.(Ps 43,1.2.3.4)REFREN: Zaufaj Panu, On jest twoim ZbawcąOsądź mnie, Boże, sprawiedliwiei broń mojej sprawy przeciwko ludowi nie znającemu litości,wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją,dlaczego mnie odrzuciłeś?Czemu chodzę smutnyi prześladowany przez wroga? Ześlij światłość i wierność swoją,niech one mnie wiodą,niech mnie zaprowadzą na Twoją górę świętąi do Twoich przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego,do Boga, który jest moim weselem i radością,i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,Boże mój, Boże.Aklamacja (Mk 10,45)Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.(Łk 9,18-22)Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego.Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.(Ag 1,15b-2, 9)W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia dwudziestego pierwszego, siódmego miesiąca, Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także Reszcie ludu: "Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu, mówi Pan, nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały ludu ziemi, mówi Pan. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, mówi Pan

Rozważanie na piątek, 24 września 2021
2021-09-24 00:00:05 | Czytania na każdy dzień | Religie

Święty Wincenty a Paulo (1581-1660), świetnie wykształcony i dobrze zapowiadający się duchowny, obrońca ortodoksji wobec jansenizmu, stopniowo odchodził od wielkiego świata ku sprawom najuboższych, dostrzegając pośród nich szczególną obecność Chrystusa. Dla opieki nad biednymi i formacji kleru założył zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr szarytek, które miały podejmować jego dzieło. Oby jego świadectwo zdołało i nas pobudzić do gorliwego szukania Chrystusa w ubogich i potrzebujących.ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" wrzesień 2007, s. 111-112

 
Strony : [1] [2] [3] [4] [5]


Polecamy Oferty pracy